Μείωση νιτρορύπανσης: Παράταση για υποβολή αίτησης τροποποίησης/μεταβίβασης

Μέχρι τις 15 Απριλίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτημάτων τροποποίησης για λόγους εκτός ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, και αιτημάτων μεταβίβασης με ιδία βούληση του δικαιούχου, τα οποία αφορούν στο τέταρτο έτος εφαρμογής (2021), στο πλαίσιο της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα». Δείτε ΕΔΩ την τροποποίηση 

The post Μείωση νιτρορύπανσης: Παράταση για υποβολή αίτησης τροποποίησης/μεταβίβασης appeared first on ypaithros.gr.

Προσθήκη νέου σχολίου

ΦΑΣΑ