Διαβάστε την πρόσκληση για τα μικρά αρδευτικά

Τα βασικά στοιχεία της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ είναι τα κάτωθι: Περίοδος υποβολής και κατάθεση φακέλων Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης είναι από 11/05/2021 έως και 15/07/2021. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων και στη συνέχεια οι φυσικοί φάκελοι κατατίθενται στην οικεία ΔΑΟΚ. Προϋπολογισμός Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται στα 37 εκατ. ευρώ. Η κατανομή της […]

The post Διαβάστε την πρόσκληση για τα μικρά αρδευτικά appeared first on ypaithros.gr.

Προσθήκη νέου σχολίου

ΦΑΣΑ