Εκπαίδευση ελαιοπαραγωγών της ΟΕΦ Α.Σ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ-ΠΡΕΒΕΖΑΣ "ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η εταιρεία γεωπονικών υπηρεσιών AGRON AE διοργάνωσε εκπαιδευτική ημερίδα σε ελαιοπαραγωγούς μέλη της Οργάνωσης Παραγωγών του Α.Σ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ-ΠΡΕΒΕΖΑΣ ¨ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ¨.

 

Η συγκεκριμένη  δραστηριότητα υλοποιείται στο πλαίσιο επιδοτούμενου προγράμματος για Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) και στόχο είχε την ενημέρωση αλλά και ουσιαστική κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας.

 

Η εκπαιδευτική ημερίδα πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του ξενοδοχείου ANGELIKA στην Ηγουμενίτσα την Παρασκευή 22 Μαρτίου. Το παρόν έδωσε μεγάλος αριθμός παραγωγών  από την ευρύτερη περιοχή της Θεσπρωτίας. Η περιοχή είναι σε μεγάλο βαθμό  ελαιοπαραγωγική  και οι παραγωγοί έδειξαν έντονο ενδιαφέρον. Τα θέματα που απασχόλησαν είχαν να κάνουν με την διαχείριση των εδαφών τους και την διάβρωση αυτών. Τα ερωτήματα που τέθηκαν από πλευράς παραγωγών κλήθηκε να απαντήσει ο Γαλάτουλας Ιωάννης, γεωπόνος με εμπειρία πεδίου.

 

Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης, παρουσιάστηκαν στους παραγωγούς καλλιεργητικές συμβουλές για την διατήρηση αλλά και την βελτίωση και αύξηση της γονιμότητας του εδάφους για την αποφυγή της διάβρωσης. Παράλληλα ενημερώθηκαν για τα διάφορα συστήματα διαχείρισης, όπως η ακαλλιέργεια , η χημικήζιζανιοκτονία, η μηχανική καλλιέργεια, η χορτοκοπή, η φυτοκάλυψη αλλά και το μικτό σύστημα το οποίο συνδυάζει συνιστώσες των ανωτέρω και αναλύθηκαν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτών. Καθόλη την διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δόθηκε η δυνατότητα στους παραγωγούς να θέσουν τα ερωτήματα και να λάβουν χρηστικές απαντήσεις. Παράλληλα διανεμήθηκε στους παραγωγούς το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο παρουσιάστηκε και ερωτηματολόγιο με το οποίο αξιολόγησαν την εκπαιδευτική διαδικασία. Στόχος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου ήταν να κατανοήσουν οι ελαιοπαραγωγοί ότι τηρώντας ορθές καλλιεργητικές πρακτικές βοηθούν στην αειφορία του περιβάλλοντος και κατά συνέπεια στην διατήρηση ωφέλιμων πόρων αλλά και στην μείωση του κόστους των εισροών τους στην γεωργική εκμετάλλευση.

 

Η εταιρεία AGRON ΑΕ αλλά και το σύνολο της Διοίκησης του Συνεταιρισμού που παρευρέθηκε, δεσμεύτηκαν   στην πραγματοποίηση αντίστοιχων δρασεων και τα επόμενα έτη, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη επιτυχία   αυτών καθώς και το ζωηρό ενδιαφέρον των παραγωγών μελων τους.

 

ΦΑΣΑ