Η Οργάνωση Παραγωγών (Ο.Π.) - Αγροτικός Συνεταιρισμός Θεσπρωτίας Πρέβεζας – Ένωση Αγροτών, αποτελεί μία πρωτοβουλία των ελαιοπαραγωγών του Συνεταιρισμού.

Ο Α.Σ. Θεσπρωτίας Πρέβεζας, αναπτύσσει δραστηριότητες που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων και ειδικά ελαιολάδου, καθώς επίσης και προμήθεια γεωργικών εφοδίων και μηχανημάτων.

Για να στηρίξει την προσπάθεια των ελαιοπαραγωγών μελών του ο Α.Σ. έχει εξασφαλίσει σύγχρονο τυποποιητήριο ελαιολάδου και  κατάλληλους χώρους αποθήκευσης. 

Περισσότερα...

Εγκαταστάσεις

Δραστηριότητες

Εμπορεία Τροφίμων

ΦΑΣΑ